Skip to main content
Topic: VAGCOM / OBD reader (Read 363 times) previous topic - next topic

Re: VAGCOM / OBD reader

Reply #15
Great stuff!
Mk2 Driver
Mk2 Silver 8v
Corrado G60 Turbo
Mk2 Red 8v
Mk2 Grey 16v
Mk2 BBM ABF
Bora 20vt
Mk2 Green VR6
Mk2 Green ABF
Mk2 BBM 20vt
3.2 TT Roadster
Mk2 Red 16v
225 TT Coup
3.2 TT Coup
Mk4 Anniversary

Mk2 BBM R32
Mk2 Red 8v